Ана Вълева

Ана Вълева нова„Системата за дизайна на човека (human design) ме пресрещна неочаквано. Беше неприкрито провокативна, настойчива и интригуваща. Предизвика ме да изоставя всичко познато, за да преоткрия необятната прелест на човешките същества, отвъд булото на илюзиите и социалната желателност. Тя не спира да ме изненадва с неопровержимата си точност и да ми разкрива онова, което е невидимо на повърхността, водейки ме към нови измерения в разбирането на фината тъкан на човешката душевност, подземните реки на връзките и универсалните принципи на живота.

Кого си мислиш, че обичаш?

Ако не знаеш кой си, как знаеш какво обичаш?

Ако не си себе си, кого е обикнал партньорът ти?

Ако не обичаш себе си, това любов ли е?

 

Човекът, който си мислим, че обичаме у другия, не е онзи, който действително е. Човекът, който обича в нас, не сме действително ние. Когато отношенията се базират на разстроения не-аз, който проявяваме, изграждаме една измамна връзка.

Устроени сме да бъдем привлечени към онова, което не сме. Търсейки партньор, който да ни допълва с качествата и характеристиките, които нямаме, забелязваме другия заради онова, което си мислим, че може да ни даде. Когато усещането за липса и недостиг влияят на процеса ни на взимане на решения, избираме илюзиите, които си представяме, че ще ни направят щастливи и доволни.

Тази лекция ще бъде посветена на начина, по който нашата сянка разстройва отношенията ни. Ще разгледаме какво търси нашият Не-аз в една връзка и какво намира за привлекателно у другия. Ще се спрем на това как избираме партньорите си и как се превръщаме в зависими и уязвими заложници на отношенията. Ще изследваме заблудите, които носим за онова, което наричаме „любов“ и ще потърсим пътя към автентичното свързване чрез системата за дизайна на човека (human design).

 

Повече за системата Human Design:

Системата за дизайна на човека е наука за диференциацията. Тя описва как всеки е устроен да бъде неповторим и дава карта на потенциала му. В личната графика са отразени даденостите и заложбите на човек, както и неговите уязвими места. Графиката на тялото се генерира въз основа на рождените данни – час, дата, място на раждане. Тя представя в детайли личния ни потенциал, какви са личните ни дадености и каква жизнена сила носим у себе си. Ценността на системата се състои в това, че позволява на човек да види ясно каква е истинската му същност и какви заблуди е имал за себе си. Можем да разберем и как да проявим заложбите си и по какъв начин да се отърсим от външното обуславяне, което ограничава изявата на уникалността ни. Human design разкрива как сме предразположени да бъдем различни и ни дава стратегии, чрез които да дадем пределен израз на своята уникалност.

Нека разгледаме връзките през призмата на системата за дизайн на човека и да открием как да бъдем автентично с Другия!

* За да извлечете максимална полза от лекцията, е необходимо да разполагате с личната си графика. В случай, че нямате такава, можете да си я направите безплатно на адрес: http://www.jovianarchive.com/Get_Your_Chart

 

Share