Д-р Стоян Везенков

ВезенковОт молекулата до работата на мозъка и поведението – д-р Стоян Везенков е молекулярен биолог и доктор по невробиология от Университета в Гьотинген, Германия, който от девет години изследва възможностите за прилагане на невронауките в реалния живот. Фокус в работата му е приложната психофизиология и в частност биофийдбек и неврофийдбек методите при терапия на различни нарушения и като инструмент за личностно развитие посредством оптимизиране на работата на мозъка и тялото като цяло. Д-р Везенков е сертифициран неврофийдбек терапевт от InstitutfurEEG-Neurofeedback в Мюнхен, Германия.

 

 

Управление на времената (в хрониките на Живота)

 

Може ли да се управлява времето, да се върнем назад в миналото, да прозрем бъдещето? Не е изненадващо, че отговорите на тези въпроси са вътре в нас.
Първото улавяне на времето е свързано с първите прояви на Живота, с появата на ДНК и първата клетка на Земята. ДНК е „замръзнало“ време, динамика превърната в структура, по която може да се разхожда някой и този някой се оказва самия Живот. Мозъкът и нервната система на човека са няколко такива уловени времена.
Способността да спреш времето, да го превърнеш в структура, биография, еволюция и да съществуваш извън него в друго време и после и него да сграбчиш и отново да се спасиш от него в трето време, осъществявайки непрекъснато скокове или революции и отново, и отново, вероятно до безкрайност е способност единствено на Живота – от появата на единичната клетка, през появата на Човека, до появата на музиката и езика.
Какво е времето? Колко са времената? Кой и как може да управлява времената? Имат ли край повратите на времената?
Тези въпроси и още много други, които вдъхновяват и импулсират, ще бъдат разгледани в тази лекция, спираща дъха и ума и освобождаваща въображението.

Share