Емилия Илиева-Крайнова

Емилия ИлиеваЕмилия Илиева-Крайнова е автор и водещ на стотици семинари и лекции в цяла Европа и България, посветени на общуването, емпатията и свързването между хората. В България е позната най-вече като основното лице в разпространение на идеите на ненасилствената комуникация (ННК) от 2004 година насам. Тя е създател на Communication Academy и понастоящем е управител и основен водещ в организацията.

Силата на ненасилието е в насилието

 

Истинското ненасилие не е отричане на насилието. То е мир с това, че насилието съществува във всеки от нас. А този мир е толкова крехък, че се иска сила, за да го опазим. Силата от насилието, което всеки човек носи в себе си, е нужна, за да изберем ненасилието. Без тази сила ненасилието може да е война. А с тази сила и насилието може да е мир.

  • Воюваме ли за идеите си или ги живеем?
  • Борим ли се за правото си да сме прави или признаваме правото на всеки да е прав?
  • Даваме ли си правото да сме просто хора или ни е трудно да си признаем, че „нищо човешко не ни е чуждо?
  • Колко насилие усещаме върху себе си?
  • Колко насилие оказваме върху околните?

Това са част от въпросите, които ще изследваме в търсене на силата, която е мир.

 

Share