Мартина Генкова – Иванова

Мартина

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Мартина е експериментатор, мечтател, вестител на новото време, който пробужда, вдъхновява, свързва хора и идеи. Оставя успешната си кариера на експерт човешки ресурси в корпоративния свят и се отдава на индивидуална и групова работа с хората, търсещи себе си. Холистичен терапевт и консултант в сферата на личностното развитие. Приложен психолог, писател, лектор, медиатор, вдъхновител на промени и мотиватор по призвание. Автор е на един от най-четените сайтове за личностно развитие и духовен растеж – www.svoizbor.com, автор на множество публикации в електронни и печатни медии. Разработва техники и програми за личностно развитие, здраве и успех, водени медитации, води курсове и семинари из цяла България. Помага на хората да бъдат осъзнати и успешни по Пътя на Живота, да намерят своя личен и уникален път, по който да открият и разгърнат изцяло потенциала си.

 
 

Как решенията на неразрешимите ситуации да ни намерят сами

Всеки попада в нелеки житейски ситуации. Било то в отношения с клиенти, шефове, съседи, роднини, близки и далечни хора, или в произволно заплетени и сложни ситуации. Падаме, ставаме, страхуваме се, очакваме нещо, което все не идва, оплитаме се така, че се чувстваме безпомощни и сякаш решение няма. Често тези заплетени отношения и ситуации така ни завъртат в буйния си водовъртеж, че наистина положението изглежда бенадеждно.

НО! РЕШЕНИЕ ИМА. Винаги. Най-малко две. Винаги има място и необходимост от индивидуален подход към решението, но има и общоприложими похвати, които да го приближат към нас.

В тази лекция ще научим:

  • Какво предизвиква и кани в реалността ни бедите, лошите отношения, тежките ситуации;
  • Как досадна и дразнеща ситуация може да донесе разрешение на по-тежка и сериозна такава;
  • Как да прехвърлим енергията си от проблема към решението;
  • Как да спрем развитието и задълбочаването на ситуацията;
  • Как да отнемем контрола на ситуацията върху емоциите ни;
  • Как да преобърнем изцяло процеса и неусетно да се приближим до разрешението;
  • Как да си създадем личен наръчник с готови решения

Ще практикуваме, ще дискутираме, ще намерим решения на конкретни казуси. Ще надникнем във Вселенския наръчник с хитри решения за всяка ситуация. Ще се плъзгаме майсторски по ръба на науката, енергийната природа на събитията и смеха. И всеки ще си тръгне с решение. Разрешете си го и да тръгваме на пътешествие!

Share