Светослав Вълчев

Светослав Вълчев

По професия Светослав Вълчев е строителен инженер и е управител на фирма с предмет на дейност екологично строителство. Създател е на екоселище „Азарея”. Треньор и международен съдия по Таекуон до.

Шамбала учител.Водещ на семинари за личностно развитие и цялостна трансформация. Организатор на фестивала „Здравей здраве- Троян”.

Участник в две експедиции в района на Хималаите, Непал и Тибет.


Шамбала – нова парадигма за мултиизмерна трансформация

Шамбала е философия, която се фокусира върху любовта без условия, върху самоосъзнаването и овладяването на собствената съзидателна сила, върху отговорността, че ние творим живота си. Шамбала е особено актуална сега, когато всичко около нас и в нас се променя със скорост, която понякога ни е трудно да осъзнаем. Изхождайки от дълбокото убеждение, че всеки от нас е творец на собствената си реалност, тази философска система ни дава и инструментите, с които бихме могли, ако ние желаем това, да извършим този квантов скок и да сме част от тази дългоочаквана промяна. Всичко е в нашите ръце, в нашето съзнание, в силата на нашия дух.

Share