Доц. Иво Христов

Иво Христов

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Иво Христов е роден през 1966 г. в гр.Киев, Украйна. Завършил Юридическия факултет на СУ “Св.Кл. Охридски” през 1992 г. От 1994 г. е хоноруван преподавател по “Социология на правото” в катедра Социология на ФФ на СУ “Св.  Кл.Охридски. Ръководител на катедра „Приложна и институционална социология” на Философско-исторически факултет на ПУ „Паисий Хилендарски” от 2009 г..до 2013 г. В периода 1995- 1997 г. експерт на Комисията против корупцията в 37 Народно събрание. Съветник на Комисията по правни въпроси в 38, 39, 40 и 41 Народно събрание (до м. ноември 2009 г.). Магистър по право /1992 г./, доктор по социология /2003 г./, доцент (2009). Сфера на интереси: социология на правото, историческа социология на модерните институции, геополитика. Автор на три монографии и над 40 научни статии. Специализирал в САЩ, Русия, Австрия, Германия, Италия, Турция и др.

E-mail: ihristov@netbg.com

 

Култура на личната отговорност и вина

Широко разпространеното у нас понастоящем мнение, че основна причина за системните негативи на нашето общество се явяват външни причини от системно-цивилизационен характер, не отчита че сегашната българска ситуация е продукт и на системна липса на базово качество на индивидуално ниво – липса на „култура“ на личната отговорност – „Mea Culpa“, известна в католическия свят, на личното усилие и на личната победа или поражение.

Фундаменталното разграничение между тези два типа цивилизационен модел и мястото на индивида в него, в значителна степен предопределят сегашното ни незавидно състояние. Как е възникнал индивидуалистичния тип, защо е възникнал, кои са неговите силни страни и какви кошмари на днешното битие, превърнало го в самодоволен консуматорски добитък – на това ще се опита да отговори настоящата лекция.

Share