Хюман Дизайн България

human_design_chart

Хюман Дизайн – България съществува от 2008 чрез Институт Инспирала и е свързана с HDUK чрез Ричард Боумонт – квалифициран преподавател от международното училище (IHDS).

На щанда на Хюман Дизайн България ще се запознаете със специалистите, които ще отговорят на вашите въпроси за системата Хюман Дизайн. Всички желаещи ще могат да получат и безплатна лична карта.

На щанда ще се извършват и лични МИНИ анализи по Хюман Дизайн с преференциална такса. За целта са необходими вашите рождени данни: дата, място и час на раждане. МИНИ анализът е с продължителност 15 минути и на него ще научите:

  • Nай-важните акценти за себе си и как практически да ги прилагате, за да бъдете автентични и да се движите през живота по линията на най-малкото съпротивление.
  • Kакъв тип сте и какво означава това за Вас?
  • Kой е вашият вътрешен авторитет и как да го разпознавате?
  • Kоя е вашата уникална и правилна лична стратегия за взимане на решение?
  • За какво най-много да внимавате и как да преодолявате предизвикателства?

Предварително изпратете рождените си данни по електронна поща на адрес info@humandesign-bg.com, за да са подготвени своевременно и да Ви очакват на място.

Kонтакти Веселин Михайлов, info@humandesign-bg.com, www.humandesign-bg.com


Share