Радина Цанева

Радина Цанева

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Радина Цанева бакалавър по Социално дело и Социална педагогика. Следвала е Изчислителна Техника в Технически Университет – София. Има и специализация по Международни икономически отношения и Външноикономическа дейност на фирмата към Университета за национално и световно стопанство, както и допълнителни квалификационни курсове в областите Мениджмънт, Маркетинг и Продажбите.

Започва да води курсове по Търговия и продажби, основна част от които са презентационни и комуникационни умения. Езикът на тялото се оформя като една от най-завладяващите и важни елементи на тези обучения. Радина започва да ги развива като индивидуални курсове.

Години наред тя се занимава с йога, а впоследствие и с даоски практики. Това й дава един по-комплексен поглед върху това как функционира нашето тяло, как ни говори и как ние също можем да влияем на процесите в него. Част от модулите са с чисто практическо приложение – ръкостискане, зони на отстояние, а друга част обучава как да се научи да слушаме тялото си, да откриваме блокажите и да можем да влияем върху тях.

Целта на тези курсове е да доведе участниците по по-високо ниво на осъзнаване за връзката тяло-ум, за да могат да управляват по-добре състоянията си – физически, емоционални и ментални.

Език на тялото – какво казваме, когато мълчим

Езикът на тялото е първичния способ за комуникация. Той е изчистен, в него няма абстракции и алегории, няма ЛЪЖА! Често обаче ние вярваме на думите на другите, а не на собствените си очи и уши. Тогава даваме възможност да ни манипулират и управляват.

Познанието за истинските мотиви на хората около нас ни дава власт самостоятелно да взимаме решения и да управляваме живота си по-ефективно. Това са базови умения по общуване.

Ще повдигнем леко завесата пред един нов свят, в който ще можете да разбирате осъзнато както мотивите на другите, така и собствените си мотиви и усещания.

 

Share