Д-р Станимир Кискинов

Станимир Кискинов

Снимка: Асен Иринчев, PhotoSynthesis

Д-р Станимир Кискинов в учредителен член на Българската асоциация за тренинг и развитие и председател на фондация „Ценности, добродетели, интегритет“, чиято мисия е да повишава ценностната интелигентност в българското общество. Доктор по политология (и бакалавър по астрология), автор на научни публикаци в сферата на социалните науки и на роман, преведен и на английски език. Дълги години е работил в отдела за връзки с обществеността на Посолството на САЩ в София, където администрира програми за културен и образователен обмен и за финансиране на български неправителствени организации. След приключване на ангажимента му към посолството, минава „от другата страна на барикадата“ и се занимава предимно с преподаване и с разработване, оценка и осъществяване на проекти в неправителствения сектор.
Шест йероглифа

Презентацията разкрива картината на света от гледната точка на 6 свещени йероглифа, търсейки живата връзка на заключеното в тях древно знание с най-актуални проблеми на съвременния свят. Съдържанието й хвърля светлина върху редица въпроси като:

  • по какъв начин човек създава собствената си реалност чрез заложените в него творчески способности;
  • дали и кога е добре да действаме „от сърце“;
  • какво и как се зачева от слово;
  • какво е позитивно и правилно мислене/виждане;
  • базови характеристики на светлината на духа;
  • какво е естеството на силата и как може да я имаме на своя страна.
Share